Tłumaczenia uwierzytelnione

Adres

AGIT CENTRUM TŁUMACZEŃ
ul. Piłsudskiego 69,
24-100 Puławy

E-mail

agit@tlumacz.tv

Telefon/faks

81 532 77 77
602 719 800
Fax: 81 822 81 22

 


ZLEĆ TŁUMACZENIE ONLINE

Wykonujemy tłumaczenia:

Tłumaczenia dokumentów dla komisów samochodowych, wyroki sądowe, statuty ustawy, odpisy, faktury, dokumentacja przetargowa, dokumentacja celna, dokumentacja sądowa, akty oskarżenia, umowy handlowe, sprawozdania finansowe, postanowienia sądu, deklaracje zgodności, audyty, akty notarialne, pełnomocnictwa, deklaracje podatkowe, umowy o pracę, umowy o zachowaniu poufności, umowy handlowe, testamenty, pisma urzędowe, dokumenty bankowe, odpisy z ksiąg wieczystych, tzw. tłumaczenia uwierzytelnione szablonowe, które objęte są ceną promocyjną to: prawa jazdy, akty urodzenia, świadectwa stwierdzające kwalifikacje i uprawnienia pielęgniarskie, zaświadczenie z izby lekarskiej, tytuły zawodowe, świadectwa szkolne, maturalne, dyplomy, opisy przebiegu ubezpieczenia – MTU, PZU, TUW, Warta, Samopomoc, Compensa, akty małżeństwa, karty przebiegu studiów, dokumenty samochodowe (karty pojazdu, dowody rejestracyjne, umowy kupna/sprzedaży), polisy ubezpieczeniowe, zaświadczenia o niekaralności, indeksy, prawo wykonywania zawodu lekarza, świadectwa pracy, książeczki spawacza, elektryka. Dodatkowo: wyciąg z banku, tytuł własności z Kanady, USA, P60, dowód rejestracyjny z Wielkiej Brytanii, podstawowe dokumenty firmowe (zaświadczenie NIP, REGON, zaświadczenie o niezaleganiu ZUS i US, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS) i inne.
Jedna strona tłumaczenia specjalistycznego lub zwykłego to 1600 znaków łącznie ze spacjami. W przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego jest to 1225 znaków ze spacjami – co ustalone jest urzędowo. Liczba stron tłumaczenia jest zaokrąglana w górę i jest określana z dokładnością do pół strony.

Wykonujemy tłumaczenia tekstów w formie ustnej lub pisemnej we wszystkich językach Europy. JEDNAK NASZĄ SPECAJLIZACJĄ SĄ TŁUMACZENIA PISEMNE UWIERZYTELNIONE I ZWYKŁE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NA JĘZYK ANGIELSKI. Przy takich tłumaczeniach stosujemy urzędowe stawki, czyli najniższe. Co więcej, nie pobieramy żadnych prowizji dodatkowych. NASZA FIRMA DZIAŁA SZYBKO I TANIO – BEZ PROWIZJI I POŚREDNIKÓW! Co ważne, w przypadku szablonowych dokumentów uwierzytelnionych oferujemy niższe stawki niż stawki urzędowe (25 zł za stronę tłumaczenia uwierzytelnionego) co sprawia, że nasza firma to jedyna na rynku, która oferuje takie ceny.

W zakresie tłumaczeń dokumentów szablonowych uwierzytelnionych świadczonych przez naszą firmę w Puławach znajdują się: świadectwa pracy, zaświadczenie z izby lekarskiej, akty małżeństwa, świadectwa stwierdzające kwalifikacje i uprawnienia pielęgniarskie, prawo wykonywania zawodu lekarza, prawa jazdy, dyplomy, akty urodzenia, tytuły zawodowe, świadectwa szkolne i maturalne, karty przebiegu studiów, książeczki spawacza i elektryka, indeksy, dokumenty samochodowe (umowy kupna i sprzedaży, dowody rejestracyjne, karty pojazdu), opisy przebiegu ubezpieczenia – MTU, Samopomoc, Compensa, TUW, PZU, Warta.

Dodatkowo: wyciąg z banku, dowód rejestracyjny z Wielkiej Brytanii, P60, podstawowe dokumenty firmowe -zaświadczenie NIP, REGON, wyciągi z rejestru handlowego – KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, tytuł własności i inne.

Nasza firma przeprowadza w Puławach nie tylko tłumaczenia uwierzytelnione, ale także specjalistyczne oraz branżowe. Podejmuje współpracę z ekspertami z różnych dziedzin: prawnikami, inżynierami, ekonomistami i inżynierami. W naszej pracy dbamy o wysoką jakość językową naszych tłumaczeń.
Pracownikami naszej firmy są osoby posiadające podwójne obywatelstwo i pracownicy placówek dyplomatycznych. Pracują z nami tłumacze o wykształceniu filologicznym, a także posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy tłumacza. Co więcej, nieustannie podnoszą swoje kompetencje podczas studiów dyplomowych, doktoranckich i jako członkowie organizacji zawodowych, które zrzeszają tłumaczy (np. TEPIS, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich i Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych).

Tłumaczenie ustne przysięgłe w Puławach (wykonywane podczas podpisywania umów, aktów notarialnych, zgromadzeń wspólników itp.)

Tłumaczenia ustne symultaniczne i konsekutywne związane z rozmowami biznesowymi, konferencjami, negocjacjami biznesowymi, rozmowami telefonicznymi, warsztatami, przemówieniami, wystawami, szkoleniami, targami.

Tłumaczenia ustne konsekutywne polegają na podzieleniu na części wypowiedzi, dzięki czemu można przełożyć ją na obcy język. Stosowane są one na przykład podczas bezpośrednich negocjacji, podczas których niemożliwe jest wykorzystanie sprzętu używanego w tłumaczeniach symultanicznych. Tłumaczenia konsekutywne sprzyjają nawiązaniu bezpośredniego kontaktu tłumacza z uczestnikami rozmowy.

Tłumaczenia symultaniczne są prowadzone między tłumaczami a rozmówcami (jest ich minimum dwa, tłumacze zmieniają się co pół godziny). Mają zastosowanie przy dużej liczbie uczestników (szkolenia, konferencje). Podczas tłumaczeń symultanicznych wykorzystuje się specjalny sprzęt, wymagają one wysokich umiejętności tłumacza i bardzo dużego skupienia.

Przeprowadzamy tłumaczenia pisemne i ustne, przysięgłe i zwykłe w obrębie wszystkich języków europejskich (nie tylko w Puławach). NASZĄ SPECJALIZACJĄ SĄ TŁUMACZENIA PISEMNE UWIERZYTELNIONE I ZWYKŁE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NA JĘZYK ANGIELSKI. W przypadku takich tłumaczeń stosujemy stawki urzędowe czyli najniższe – jednocześnie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. NASZA FIRMA DZIAŁA SZYBKO I TANIO – BEZ PROWIZJI I POŚREDNIKÓW!!! Warto dodać, że jeżeli mowa o szablonowych dokumentach uwierzytelnionych, to jesteśmy w stanie oferować niższe ceny niż urzędowe (25 zł za stronę tłumaczenia uwierzytelnionego). Dlatego jesteśmy jedyną firmą na rynku, która oferują tak dobrą cenę tłumaczeń.